יום א', כד’ באב תשע”ו
הסבר על תוכנת הפרויקט של תכנות מחשבים.
תגובות: -1  צפיות: -1
 
תגובות: -1  צפיות: -1
 
ללמוד וללמד- לימודי תנ"ך
תגובות: -1  צפיות: -1
 
מפתח הקסם
תגובות: -1  צפיות: -1
 
אופק
תגובות: -1  צפיות: -1
 
מדברים קומיקס
תגובות: -1  צפיות: -1
 
לומדים לאהוב מתמטיקה
תגובות: -1  צפיות: -1
 
גמבה- שטף קריאה
תגובות: -1  צפיות: -1
 
גמבה- דיוק בקריאה
תגובות: -1  צפיות: -1

משנתו החינוכית של בית חינוך ולמידה ממ"ד "שילה" מבוסס על תפיסותיו המהותיות של מרן הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל (תרכ"ה-תרצ"ה, 1935-1865) את החינוך בכלל, את החינוך היהודי בפרט ואת הנגזרות העכשוויות שלו בעידן הנוכחי מעט אחר עלייתו ארצה בתרס"ד (1904), בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות, ביסס הרב דרשה על שתי אמרות חז"ל: זו שבתלמוד הבבלי (שבת קיט) המשווה תינוקות של בית רבן ל"משיח", וזו שבמדרש (פתיחתא לאיכה רבתי) התולה חורבן וגלות באי-תמיכה כלכלית של העם במלמדי תינוקות. העובדה שחז"ל נוקטים ביטויים כל כך חדים – 'משיחיות' ו'חורבן' – מבהירה, לדעתו, עד כמה החינוך הוא מסד, תשתית ואבן פינה לכול-מכול-כול. ואם אכן כך, הרי לא רחוקה הדרך מן המסקנה המתבקשת: "יסוד האומה ביחס העתיד שלה תלוי ביסוד החינוך". הרב מדגיש, כי המוקד החינוכי אינו יכול להיות כולו כללי, כולו אוניברסלי: "החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתות תכונתה", ולכן חלק לא מבוטל מן העשייה החינוכית הישראלית טעון ייחוד. בהתאם לכך, סבר הרב קוק, שאנחנו "מוכרחים להיות גבורי כוח, לכבוש לנו דרך לעצמנו במהלך החינוך, ולא להיהפך לקופים מחקים, אפילו אם 'נתרגם' את הכל עברית". בהתבטאות נוספת, חמש שנים מאוחר יותר (תרס"ט, 1909), הוא קובע, כי "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". לאמור: מידות מתוקנות חשובות לא פחות מידע, אלא יותר. זאת ועוד, המתחנך נדרש גם ל"הכשרה מדעית – ידיעה רחבה בכל ענפי החכמות הרוחניות שהן מצרניות להחכמה האלקית, וידיעה עכ"פ באיזה צד של חשיבות ביתר החכמות ,מוסר,מדעים, מדות, פיוט ושירה, וחלקים רחבים מחכמת הנפש [...] ונמצא שהננו נתבעים לעליה תרבותית גדולה, שהיא רצופה כולה בקדושה ובטהרה". דרישה זו נובעת מהכרת הרב ש"כל מידה טובה ודרך ארץ הרי הוא בכלל התורה", ולכן כל המדעים מביאים להכרה אלקית ולאהבתו. * חזון זה קורם עור וגידים והופך בבית החינוך למציאות. בית החינוך ממ"ד "שילה" 'מתרגם' עקרונות אלה, הלכה למעשה, בהציבו לנגד עיניו כמשימה להגדל בדרך של תורת משה ולהעצים את ילדנו בכל תחומי החיים. לאמור: בית חינוך ולמידה ממ"ד "שילה" מתכוון להמשיך להבנות מתוך תקווה, שאכן חפץ ד' בידינו יצלח ובית החינוך יצעד בנתיבים ראויים, למלא צוואת אבינו הראשון "ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יח, יט) וה'משך חכמה' מוסיף שם: "מקור מצות חינוך במצוות עשה מקורו מזה הפסוק [...] וכאן משמע שאף לבנות", להקים דורות של בנים ובנות, לתפארת ישראל. ברכת הצלחה . מר עוזי חסון מנהל בית הספר

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS